B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02 532 4444 ต่อ 3302-3305 หรือ 065-508-7188 

E-mail : [email protected]

 

 

ใบสมัครงาน
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า *
ระบุตำแหน่งงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
มัธยมปลาย
ปวช.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
ประวัติการทำงาน
ความถนัดทางด้านภาษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
ความสามารถพิเศษ
ข้อมูลอื่นๆ
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลอ้างอิง 1
บุคคลอ้างอิง 2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วตรวจพบว่าข้อความในใบสมัครงานที่นำมาแสดง หรือ รายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทางบริษัทมีสิทธิ์เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.