B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สารจากผู้บริหารสูงสุด
ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

โรงพยาบาล บี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ในปี พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในย่านกรุงเทพตอนเหนือและปริมณฑล ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ ด้วยความสะดวกสบาย ในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเองเอาใจใส่เสมือนญาติมิตร

เราเริ่มต้นจากอาคารแรกที่มีความสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ พร้อมรองรับผู้ป่วย 100 เตียง โดยเป็นโรงพยาบาลในระดับปฐมภูมิ(Primary Care) จากความไว้วางใจของผู้รับบริการ ตึกใหม่เริ่มทยอยสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความพร้อมในการให้บริการ โดยทีมงานบริหารที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีแนวคิดยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการทางการแพทย์ หลังจากนั้นโรงพยาบาลค่อยๆ เติบโตขยายพื้นที่การให้บริการ พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาล บี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้เพิ่มความสามารถในการรักษาพยาบาลให้เป็นระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมถึงการตรวจสวนหัวใจ, การตรวจและรักษาผ่านเส้นเลือดโดยการใช้สายสวน, การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เรามีการวางแผนที่จะขยายพื้นที่การให้บริการ และเพิ่มจำนวนเตียง

เพื่อให้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่สามารถเดินทางมารับการรักษาได้อย่างสะดวกผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลฯ รวมถึงกำลังพัฒนาโครงการในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์ตรวจสุขภาพ และอื่นๆ

ทีมผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทุกคน จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล ดั่งคำสโลแกน “B.Care, WE CARE”

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.