B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / นโยบายการใช้คุกกี้
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

(Cookie Policy)

 

บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์(ต่อไปจะเรียกว่า“โรงพยาบาล”)  ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นลูกค้า บุคลากร ลูกจ้าง หรือผู้สมัครงานและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ  เราจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ต่อไปนี้เรียก “ท่าน”) ทราบว่า ในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ของโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ www.bcaremedicalcenter.com เราได้ติดตั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านในการใช้งานเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

 

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ (Cookie) คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่าน โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 

2. การทำงานของคุกกี้

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทฯรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

2.1 อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

2.2 ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์

2.3 วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

2.4 ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

2.5  หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

 

3.  ประเภทและการใช้ประโยชน์จากคุกกี้

เราใช้คุกกี้สำหรับเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อนำมาวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลหรือดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีผลต่อความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตารางด้านล่างแสดงถึงคุกกี้และการเก็บข้อมูลที่เราใช้

 

ประเภทคุกกี้

ชื่อ

เก็บข้อมูลภาษาของเว็บไซต์

datacookies_lang

เก็บข้อมูล IP address

datacookies_ip

เก็บข้อมูลวันที่

datacookies_date

เก็บสถิติผู้เข้าชม โดย Google Analytics

NID / _ga / _gat / _gid

 

4.  การตั้งค่าคุกกี้

เว็บเบราวเซอร์จะถูกตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้


• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
• Safari for ios
• Chrome for android
• Chrome for ios

 

5.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ของเรา

นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาส เพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว
 

6. ติดต่อเรา

กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ามีการละเมิดการข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.2562  หรือสอบถามข้อสงสัย  สามารถติดต่อกับเราได้ที่  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด 

ที่อีเมล์แอดเดรส :  [email protected]

 

 

Version 1.1: ประกาศใช้ 31 พฤษภาคม 2565

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.