B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รพ.บี.แคร์ฯ จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการพยาบาล”
รพ.บี.แคร์ฯ จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการพยาบาล”
05 มิถุนายน 2024

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการพยาบาล” เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้เกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี ดร.นพ. พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ภายในงานยังมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B.CARE Green Market และนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารปานปิติ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.