B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รพ.บี.แคร์ฯ ได้จัดโครงการ “พืชพรรณ ปันน้ำใจ เป็นผู้ให้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
รพ.บี.แคร์ฯ ได้จัดโครงการ “พืชพรรณ ปันน้ำใจ เป็นผู้ให้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
05 มิถุนายน 2024

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้จัดโครงการ “พืชพรรณ ปันน้ำใจ เป็นผู้ให้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยแจกต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้นกล้ามีจำนวนจำกัดขอสงวนสิทธิ์รับจนกว่าต้นกล้าจะหมด)

 


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.