• ติดต่อสอบถาม
  • 02-9948200-3
  • [email protected]bcaremedicalcenter.com

แพคเกจและโปรโมชั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมคุณแม่คุณภาพ

อบรมคุณแม่คุณภาพ

สัมมนาความปลอดภัยสถานพยาบาล

สัมมนาความปลอดภัยสถานพยาบาล

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร

ประกาศ!!

แจ้งขยายและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม

ตารางอบรมคุณแม่คุณภาพ

ตารางอบรมคุณแม่คุณภาพ

ทันตกรรม

ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่่าย