B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รพ. บี.แคร์ฯ ทำบุญเปิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่
รพ. บี.แคร์ฯ ทำบุญเปิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่
10 มิถุนายน 2024

ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเปิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มใช้งานพื้นที่ห้องฉุกเฉินหลังปรับปรุงใหม่ โดยเริ่มปฎิบัติงานในพื้นที่ห้องฉุกเฉินใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยปรับปรุงศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ ให้กว้างขวาง เหมาะสม พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้การรักษาพยาบาล ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างทันเวลาและปลอดภัย พร้อมระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดสรรพื้นที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมากยิ่งขึ้น


Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.