B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / สมัครสมาชิก

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า *

ข้าพเจ้าทราบว่า โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้า อาทิ นำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขายจากโรงพยาบาลและและพันธมิตรธุรกิจ การขอความยินยอมนี้เป็นการปฏิบัติภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล

หากท่านเป็นสมาชิกแล้ว? เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.