B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมตรวจความสมดุล ระดับฮอร์โมนในร่างกาย
โปรแกรมตรวจความสมดุล ระดับฮอร์โมนในร่างกาย
01 พฤษภาคม 2024 - 31 กรกฎาคม 2024

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • รวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว                
  • ราคานี้ ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น   
  • เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ รับสิทธิ์ซื้อ “รายการตรวจเพิ่ม (Option)” ของโรงพยาบาลได้ในราคาพิเศษ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เริ่ม 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2567

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายล่วงหน้า

  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ชั้น 2 อาคารบัณดารี โทร. 02 532 4444 ต่อ 3534, 1130 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น.

 


แพ็กเกจและโปรโมชั่น
4,500 บาท
6,500 บาท
รายการตรวจเพิ่ม
รับส่วนลด 25% เมื่อซื้อเพิ่ม โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนเพศ (3 รายการ)
1,190 บาท
1,600 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.