B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง
โปรแกรมตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง
01 พฤษภาคม 2024 - 31 กรกฎาคม 2024

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  • ราคานี้ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น
  • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง

การตรวจช่องท้องส่วนบน : งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 4 - 6 ชั่วโมง

การตรวจช่องท้องส่วนล่าง : ทานอาหารได้ตามปกติ และ ควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 500 มล.

หลังจากนั้นกลั้นปัสสาวะไว้ (จนกว่ากระเพาะปัสสาวะจะขยายตัวเต็มที่)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายล่วงหน้า

  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารบัณดารี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. โทร 02 532 4444 ต่อ 3534, 1130

 


แพ็กเกจและโปรโมชั่น
2,000 บาท
2,500 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
2,900 บาท
4,700 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.