B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจวินิจฉัยโรคตา ด้วยเครื่อง OCT
เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจวินิจฉัยโรคตา ด้วยเครื่อง OCT
07 พฤษภาคม 2024

เพราะสุขภาพตาและการมองเห็นที่ดี ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติในการมองเห็นใดๆ แต่การตรวจสุขภาพตาถือเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับบุคคลทั่วไปควรได้รับการตรวจสุขภาพตา (รวมทั้งตรวจจอประสาทตา) ทุก 2-4 ปี และสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ควรได้รับการตรวจสุขภาพตา ทุก 1 – 2 ปี หากพบว่ามีความผิดปกติทางตา หรือเป็นโรคตา ควรไปพบจักษุแพทย์ เพื่อรับการรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยป้องกันความพิการทางสายตาได้
 

1. เครื่องตรวจตา OCT คืออะไร

Optional Coherence Tomography หรือ OCT เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวิเคระห์ภาพตัดขวางเป็นภาพ 2 และ 3 มิติ บริเวณขั้วประสาทตา ชั้นของจอประสาทตา และจุดรับภาพ ด้วยการใช้แสงเลเซอร์ ภาพที่ได้สามารถเห็นลึกถึงชั้นต่างๆ ของจอตา ซึ่งละเอียดถึง 10-15 ไมครอน

2. ข้อดีของการตรวจตาด้วยเครื่อง OCT คืออะไร

 • ทำได้ง่าย รวดเร็ว ละเอียด แม่นยำ
 • ไม่เจ็บปวด
 • ไม่ต้องฉีดยา หรือสัมผัสรังสีใดๆ
 • ดูความผิดปกติได้ทันที
 • ติดตามการรักษาได้อย่างแม่นยำ

 

3. เครื่องตรวจตา OCT วินิจฉัยโรคอะไรได้บ้าง

 • โรคจอประสาทตาผิดปกติจากโรคเบาหวาน
 • โรคจอประสาทตาเสื่อม โดยมีความเสี่ยงสูงในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
 • โรคจุดรับภาพบวมจากภาวะต่างๆ เช่น เบาหวาน เส้นเลือดดำที่จอประสาทตาอุดตัน
 • โรคจุดรับภาพฉีกขาด
 • ภาวะพังผืดที่จอประสาทตาและจุดรับภาพ
 • ภาวะจอประสาทตาหลุดลอก
 • ภาวะเส้นเลือดผิดปกติที่จอประสาทตา
 • โรคต้อหิน ซึ่งมีความเสี่ยงในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
 • โรคต้อกระจก
   

4. ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ขั้วประสาทตา ด้วยเครื่อง OCT

 • ผู้เข้ารับการตรวจนั่งอยู่หน้าเครื่องตรวจเหมือนการตรวจตาทั่วไป
  โดยไม่ต้องหยอดยาขยายรูม่านตา และไม่มีอุปกรณ์หรือรังสีใดๆ มาสัมผัสที่ดวงตา
 • ผู้ตรวจจะทำการตรวจตาทีละข้าง โดยใช้เวลาในการตรวจไม่นาน
   

5. ใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพตา

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคต้อหิน กระจกตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม
 • การได้รับยาบางชนิดที่มีผลกับตา เช่น สเตียรอยด์
 • ผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานมาก
 • ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เป็นประจำ

 

กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สอบถามข้อมูล : ติดต่อได้ที่ คลินิกตา ชั้น 1 อาคารบัณดารี เปิดให้บริการทุกวัน

โทร 02-532-4444 ต่อ 1104 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.