B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
01 มกราคม 2024 - 31 ธันวาคม 2024

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ **ไม่รวมค่าแพทย์**
  • ราคานี้ ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์หากซื้อแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน
  • แพ็กเกจดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ ได้ 
  • โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 มีนาคม 2568
  • เริ่มจำหน่ายวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายล่วงหน้า 02 532 4444

สำหรับเด็ก 4-15 ปี 

  • ศูนย์สุขภาพเด็ก : ชั้น 1 อาคารปานปิติ ต่อ 2127

สำหรับผู้ใหญ่ 15 ปี ขึ้นไป

  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ : ชั้น 2 อาคารบัณดารี ต่อ 3534, 1130
  • ศูนย์อายุรกรรม : ชั้น 1 อาคารสมสราญ ต่อ 1111, 1120

แพ็กเกจและโปรโมชั่น
4,500 บาท
5,478 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.