B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคต้อ ด้วยเครื่อง OCT
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคต้อ ด้วยเครื่อง OCT
01 พฤษภาคม 2024 - 31 ธันวาคม 2024

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าจักษุแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว 
  • ราคานี้ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น  
  • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทนได้ 
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

  • คลินิกตา ชั้น 1 อาคารบัณดารี เปิดให้บริการทุกวัน  02-532-4444 ต่อ 1104

แพ็กเกจและโปรโมชั่น
2,200 บาท
3,400 บาท
ราคารวม 0 บาท
ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.