B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมรักษาอาการปวด ด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า PMS
โปรแกรมรักษาอาการปวด ด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า PMS
01 มกราคม 2024 - 31 ธันวาคม 2024

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • รวมค่านักกายภาพ และ ค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว 
  • ราคานี้ ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน 
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
  • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อนัดหมาย

  • ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารศรีสุพรรณ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น. โทร 02 532 4444 ต่อ 4101

แพ็กเกจและโปรโมชั่น
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.