B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมรักษาอาการปวด และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ PAIN RELIEF
โปรแกรมรักษาอาการปวด และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ PAIN RELIEF
01 มกราคม 2024 - 31 ธันวาคม 2024

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • รวมค่านักกายภาพบำบัด และ ค่าบริการเรียบร้อยแล้ว 
  • กรณีที่มีอาการผิดปกติและจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง
  • ราคานี้ ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น    
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน 
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568
  • เริ่มจำหน่าย วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

ศูนย์กายภาพบำบัด อาคารศรีสุพรรณ ชั้น 1 โทร. 02-532-4444 ต่อ 4101 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8:00-18:00 น.
 


แพ็กเกจและโปรโมชั่น
2,850 บาท
3,240 บาท
4,600 บาท
5,400 บาท
6,350 บาท
7,560 บาท
8,800 บาท
10,800 บาท
3,600 บาท
3,840 บาท
5,800 บาท
6,400 บาท
8,000 บาท
8,960 บาท
11,200 บาท
12,800 บาท
1,900 บาท
2,080 บาท
5,500 บาท
6,240 บาท
8,900 บาท
10,400 บาท
12,230 บาท
14,560 บาท
17,000 บาท
20,800 บาท
รายการตรวจเพิ่ม
รายการรักษาเพิ่มเติม (เมื่อซื้อคู่กับ แพ็กเกจหลักเท่านั้น)
2,100 บาท
2,400 บาท
3,450 บาท
4,000 บาท
850 บาท
1,000 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.