B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
19 มีนาคม 2020

รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยจัดระเบียบลิฟท์โดยสารทุกตัว ติดตารางการยืนให้กับผู้รับบริการหันหน้าเข้าผนัง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.