B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ARI CLINIC รองรับสถานการณ์ COVID-19
จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ARI CLINIC รองรับสถานการณ์ COVID-19
01 เมษายน 2020

รพ.บี.แคร์ฯ ระดมทีมจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับตั้งเป็นจุดบริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ (อาการโรคทางระบบทางเดินหายใจ) แยกออกมาจากภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก

โดยจะเป็น One Stop Service ในการให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจซักประวัติ และให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมจุดชำระเงิน และรับยา ภายในคลินิกดังกล่าว

พร้อมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

รพ.บี.แคร์ฯ ระดมทีมจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับตั้งเป็นจุดบริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ (อาการโรคทางระบบทางเดินหายใจ) แยกออกมาจากภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก

โดยจะเป็น One Stop Service ในการให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจซักประวัติ และให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมจุดชำระเงิน และรับยา ภายในคลินิกดังกล่าว

พร้อมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.