B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / โรงพยาบาลบีแคร์ฯ รับมอบ กล่องอาคิลิกป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อ COVID-19
โรงพยาบาลบีแคร์ฯ รับมอบ กล่องอาคิลิกป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อ COVID-19
13 เมษายน 2020

โรงพยาบาลบีแคร์ฯ ขอขอบคุณ บริษัท D-JIG CO.,LTD
ที่ได้มอบกล่องอาคิลิกป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อ COVID-19 เพื่อใช้ป้องกันแพทย์ พยาบาล กรณีทำหัตถการให้ผู้ป่วย ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 

ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ 


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.